Vakantiehuizen, villa's en appartementen wereldwijd - HomeToGo
Begin met zoeken

Gebruiksvoorwaarden, Juridische informatie, & Privacyverklaring

Legaal

Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Let op: Helaas zijn we niet in staat u te adviseren over gedetailleerde vragen van gewenste woningen en reserveringen. Neem altijd rechtstreeks vanuit onze zoekresultaten contact op met de betreffende partnerwebsite.


HomeToGo GmbH, vertegenwoordigd door de algemeen directeuren Dr. Patrick Andrä, Wolfgang Heigl


Pappelallee 78/79

10437 Berlijn 

Duitsland


Geregistreerd bij het lokale handelsregister van het kantongerecht in Berlijn-Charlottenburg, HRB 155381 B 

Btw-nr.: DE293800056


Telefoon: +49 (0)30-20847396

Fax: +49 (0)30-208473260

E-mail: info@hometogo.be


Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting

Dit platform van de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting. U kunt het platform vinden via de volgende link: ec.europa.eu/consumers/odr/

HomeToGo neemt niet deel aan, of is niet verplicht om deel te nemen aan online geschilbeslechting voor een instelling voor beslechting van consumentengeschillen.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website HomeToGo

1. Algemeen

(1) HomeToGo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlijn (hierna aangeduid als ´HomeToGo´) biedt beroeps- en private aanbieders (hierna aangeduid als ´aanbieders´) de mogelijkheid aanbiedingen op het gebied van vakantiewoningen en/of overnachtingsmogelijkheden via een technische interface aan een databank toe te voegen en daardoor met overeenkomstige boekingswebsites van de aanbieder gelinkt te worden. Gebruikers, die speciale aanbiedingen zoeken (hierna aangeduid als ´Gebruikers´), krijgen via de website www.hometogo.be en/of andere websites die zijn gelinkt aan HomeToGo toegang tot deze databank, en kunnen met de aanbieder van de vakantiewoning of overnachtingsmogelijkheid in contact treden en via een doorverwijzing op de website van de betreffende aanbieder zelf een gewenste boeking maken.

(2) Deze gebruiksvoorwaarden betreffen het gebruik van de databank van de bovengenoemde internetwebsites van HomeToGo inclusief het eventuele gebruik van mobiele websites en een door HomeToGo ontwikkelde, en op websites van derden partijen ter beschikking gestelde, mobiele applicatie ("App"). Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing; afwijkende bedrijfsvoorwaarden van de kant van de gebruiker worden door HomeToGo weerlegd.

(3) Het gebruik van alle door HomeToGo aangestuurde websites en haar databestanden (‘Onze Website’) is enkel toegestaan voor privé doeleinden. Het commerciële gebruik van Onze Website is expliciet verboden. Onze Website mag niet worden gebruikt voor incorrecte, fraudulente, of speculatieve reserveringen, nog voor reserveringen om toekomstige vraag naar accommodaties het hoofd te bieden. Bij het gebruik van Onze Website bevestigt men automatisch zich te onthouden van de volgende activiteiten en maatregelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HomeToGo:

- Het betreden van Onze Website (handmatig of automatisch) op een manier die het doel van persoonlijk gebruik of de opname van HomeToGo in een search index overschrijdt. Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om data te extraheren van Onze Website (genaamd “screen scraping”) is verboden voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

- Het overtreden van bestaande beperkingen in robot-exclusion-headers op Onze Website, of maatregelen te omzeilen die toegang tot onze website beperken of verhinderen.

-Het gebruiken van een apparaat, software of programma dat de reguliere functionaliteit van Onze Website probeert te beïnvloeden, evenals het ondernemen van activiteiten die ondoelmatig onze servers, computers of netwerken belasten.

HomeToGo behoudt ten alle tijde het recht om toegang tot Onze Website in het geheel of delen hiervan te beëindigen, schorsen of beperken, op basis van onze eigen discretie, zonder voorafgaande aankondiging of hiervoor aansprakelijk te worden gesteld.


2. Diensten van HomeToGo voor gebruikers

(1) HomeToGo biedt gebruikers de mogelijkheid de aanbiedingen, die door aanbieders via de databank met behulp van een zoekfunctie worden aangeboden, gericht te doorzoeken, linkt de gebruiker door naar de website van de desbetreffende aanbieders en biedt de gebruiker de mogelijkheid met de betreffende aanbieder in contact te treden. HomeToGo is daarom niet de aanbieder van de op de voorgenoemde websites aangeboden diensten. Van belang is dat door het gebruik van deze diensten geen overeenkomst met HomeToGo met betrekking tot reisdiensten tot stand komt in de zin van een reisovereenkomst zoals genoemd in §651 van het (Duitse) burgelijk wetboek.

(2) Om de functionaliteit van de zoekopdracht te waarborgen is het van belang, bij een te hoog aantal zoekresultaten, de zoekopdracht te reduceren door het aantal resultaten te begrenzen.

(3) Het gebruik van HomeToGo´s databank door de gebruiker is gratis.

(4) HomeToGo benadrukt, dat aanbiedingen van de aanbieder in het geval van een overeenkomst extra kosten met zich mee kunnen brengen. De aard en wijze waarop een verdrag tot stand komt tussen gebruiker en aanbieder evenals de inhoud van de afgesloten overeenkomst betreffen de gerechtelijke regelingen en overeenkomsten tussen die twee betrokken partijen.

(5) Het is HomeToGo toegestaan zijn diensten via derden aan te bieden.

(6) Omdat de door HomeToGo aangeboden diensten kostenloos zijn, maakt de gebruiker geen aanspraak op de handhaving van het aanbod. Het is aan HomeToGo voorbehouden het aanbod ieder moment zonder vooraankondiging te wijzigen.


3. Geen verantwoordelijkheid voor HomeToGo betreft aanbiedingen / Contractuele overeenkomst met betrekking tot het boeken van aanbiedingen.

(1) HomeToGo is uitsluitend een technische dienstaanbieder en maakt alleen het zoeken naar passende aanbiedingen mogelijk. Geen aanbiedingen worden door HomeToGo zelf op de voorgenoemde websites gepubliceerd, noch neemt HomeToGo verantwoordelijkheid voor de betreffende aanbiedingen. De aanbieder is voor de door hem aangeboden, en de aan de bovengenoemde website van HomeToGo gelinkte aanbiedingen en de daarmee verbonden rechtelijke intentieverklaring zelf verantwoordelijk. HomeToGo neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door de aanbieder ter beschikking gestelde informatie alsmede voor de actualiteit van de gegevens in het bijzonder bij het opslaan van informatie op mobiele apparaten.

(2) Overeenkomsten met betrekking tot het boeken van overnachtingen en/of het gebruik van vakantiewoningen komen uitsluitend tot stand tussen de betreffende aanbieder en gebruiker. HomeToGo is niet aansprakelijk voor eventuele contractuele regelingen, afspraken en vorderingen tussen gebruiker en de betreffende externe boekingswebsites. Bij een boeking gelden uitsluitend de algemene voorwaarden van de desbetreffende aanbieders of reisbureaus, in het bijzonder met betrekking tot het recht tot herziening of terugtrekking. Aanspreekpartner wat betreft de afwikkeling van boekings- en betaalhandelingen evenals bij contractuele vragen, zijn de desbetreffende boekingswebsites. HomeToGo kan daarover geen informatie verstrekken.

(3) De voorgaande paragrafen (1) en (2) blijven van toepassing als HomeToGo boekingen en boekingsaanvragen ontvangt, evenals gerelateerde data en informatie, met als doeleinde de boeking(saanvraag) naar de aanbieder door te sturen (bv. in het geval van express-boekingen of aanvraagsformulieren).

(4) De aanbiedingen worden door middel van een technische interface dagelijks geactualiseerd.


4. Prijzen

(1) De prijzen aangegeven in het aanbod worden vastgesteld door de aanbieder en worden minimaal één keer per dag naar HomeToGo gecommuniceerd.

(2) Er wordt vanuit gegaan dat de prijs van de aangeboden accommodatie tevens de daadwerkelijke uiteindelijke prijs is. De verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de prijzen passend en correct zijn, ligt echter bij de aanbieder. Hoewel HomeToGo tracht de totale kosten van het aanbod te weergeven, kunnen er door de aanbieders website echter nog additionele kosten worden geheven.


5. Aansprakelijkheid

(1) HomeToGo is niet aansprakelijk voor de juistheid, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid voor de door aanbieders aangegeven informatie en/of aanbiedingen. Bij de keuze van de aanbieder en/of aanbieding is HomeToGo niet verantwoordelijk voor de verdere voorlichting of informatieverstrekking.

(2) HomeToGo is noch aansprakelijk voor technische storingen, waarvan de oorzaak niet onder de verantwoordelijkheid van HomeToGo valt, noch voor schade door hogere autoriteiten.

(3) De ononderbroken beschikbaarheid van informatie wordt niet door HomeToGo gegarandeerd. HomeToGo is ten alle tijden vrij, noodzakelijke technische aanpassingen door te voeren.

(4) HomeToGo gaat uitsluitend over tot schadevergoeding, ongeacht welke rechtelijke grond, bij opzet en grove nalatigheid. De verantwoordelijkheid voor eenvoudige nalatigheid is uitgesloten met uitzondering van schaden uit letsel van leven, lichaam of de gezondheid en bij aansprakelijkheid op grond van wettelijke productaansprakelijkheid.

(5) Overeenkomstig de uitgesloten of gelimiteerde aansprakelijkheid van HomeToGo naar de bovengenoemde normen, geldt deze eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers, vertegenwoordigers en dienstenverstrekkers.


6. Gebruikersaccount

(1) De mogelijkheid bestaat om op de voorgenoemde websites van HomeToGo een gebruikersaccount aan te maken. Na een succesvolle registratie is het voor de gebruiker mogelijk, in het kader van een ´Favorietenlijst´ de door hem geselecteerde aanbiedingen te markeren en deze selectie eveneens op te slaan, om de betreffende aanbiedingen op een later tijdstip weer terug te halen. Zolang men zich niet registreert, kan de ´Favorietenlijst´ uitsluitend tijdens de betreffende actieve sessie gebruikt worden.

(2) Het is als gebruiker niet toegestaan je meermalig te registreren. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juist- en volledigheid van de aangegeven persoonlijke informatie. Veranderingen met betrekking tot gebruikersinformatie moet de gebruiker te allen tijde meedelen door de actualisering van zijn profiel. Registratie kan ook gebeuren via ´Facebook Connect´. De informatie die nodig is voor registratie wordt dan van het Facebook-account van de gebruiker overgenomen.

(3) De gebruiker is zowel tegenover HomeToGo als tegenover derden verantwoordelijk voor het gebruik van zijn gebruikersaccount. De gebruiker draagt daarbij zorg voor de vertrouwelijke behandeling van zijn gebruikersaccount-gegevens, in het bijzonder zijn wachtwoord, en geeft de informatie niet aan derden door. Mocht er desondanks onbevoegd gebruik van worden gemaakt, dan moet de gebruiker HomeToGo direct daarvan op de hoogte brengen.

(4) Zodra de gebruiker bij de registratie of op een ander moment bij het gebruik van de diensten van HomeToGo akkoord is gegaan met het ontvangen van informatie over aanbiedingen, ontvangt de gebruiker op regelmatige basis informatie. De goedkeuring is herroepbaar en kan te allen tijde schriftelijk of per e-mail gebeuren. De goedkeuring volgt door het terugsturen van de bevestigingsmail door HomeToGo. Door de bevestiging via de in de e-mail aangegeven link, kan men zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

(5) De gebruikersaccount is toegankelijk vanaf elk apparaat. De gebruiker krijgt een persoonlijke login link via email of kan een profiel van social media (bv. Facebook of Google) gebruiken om online te registreren.

(6) HomeToGo heeft recht om gebruikersaccounts tijdelijk te blokkeren, te verwijderen of om andere noodzakelijke maatregelen te nemen als de gebruiker de gebruiksvoorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden van het contract schendt.

(7) De gebruikersaccount kan op elk moment afgemeld worden van de hierboven genoemde website HomeToGo met behulp van de volgende link: www.hometogo.be/account/logout. Het verwijderen van een gebruikersaccount kan gebeuren door een email te versturen naar info@hometogo.be.


7. Gegevensbescherming

(1) De bescherming van de door de gebruiker ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens heeft voor HomeToGo de hoogste prioriteit. Voor verdere informatie verwijst HomeToGo naar de gegevensbeschermingsverklaring.

(2) Indien persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt worden, gebeurt dit uitsluitend indien dit staat aangegeven in de overeenkomst van de gebruiker of als een rechtelijke regeling het verzamelen, verwerken of gebruiken van de gegevens toestaat.


8. Veranderingen in algemene bedrijfsvoorwaarden

(1) HomeToGo behoudt zich voor, deze algemene bedrijfsvoorwaarden te allen tijde met een passende aankondigingsperiode van tenminste zes weken, te veranderen.

(2) Indien de gebruiker deze niet binnen zes weken na aankondiging van het veranderingsbericht tegenspreekt, dan gelden de veranderde algemene bedrijfsvoorwaarden als door de gebruiker geaccepteerd. Daarop zal bij de aankondiging van verandering opnieuw worden gewezen.


9. Slotvoorwaarden

(1) Geldend is het rechtsysteem van de bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. Plaats van handeling en bevoegde rechtsmacht voor alle geschillen uit en in samenhang met deze overeenkomst zijn, bij overeenkomsten met consumenten, juridische personen van het openbare recht of openbaar-rechtelijke instanties in Berlijn.

(2) Ondanks dat onze diensten inclusief deze privacyverklaring in het Nederlands worden aangeboden, wordt er in het geval van onderscheid tussen de Nederlandse en de Duitse versie te allen tijde uitgegaan van de Duitse versie. De Duitse versie is te vinden via de volgende link: https://www.hometogo.de/impressum/#agb

Bij rechtelijke geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden of de gegevensbescherming van de gebruiker in het algemeen geldt het recht van de federale republiek Duitsland.

(3) In het geval dat enkele van deze algemene bedrijfsvoorwaarden helemaal of deels ineffectief zijn of de rechtelijke regelingen tegenspreken, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overeenkomst.

(4) Dit platform van de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting. U kunt het platform vinden via de volgende link: ec.europa.eu/consumers/odr/

HomeToGo neemt niet deel aan, of is niet verplicht om deel te nemen aan online geschilbeslechting voor een instelling voor beslechting van consumentengeschillen.

Privacybeleid betreffende het gebruik van gegevens op hometogo.be

De privacy van gegevens is een kwestie van vertrouwen en HomeToGo hecht veel waarde aan uw vertrouwen. Om die reden vinden wij het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beschermd en dat de verzameling, de verwerking en het gebruik ervan met betrekking tot de diensten van HomeToGo in onze app en op onze website hometogo.be, voldoen aan de betreffende wetgeving. In dit Beleid vertellen we hoe we gegevens verzamelen en gebruiken, zodat u inzicht krijgt in hoe uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt.

1. Overzicht

Het hiernavolgende Privacybeleid bevat informatie over hoe en in welke mate persoonsgegevens door HomeToGo worden verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect aan u kunnen worden toegeschreven of met uw persoon kunnen worden geassocieerd, zoals uw naam of e-mailadres.

2. Naam en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke en de Functionaris Gegevensbescherming

Dit Privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking uitgevoerd door HomeToGo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlijn (de ‘verwerkingsverantwoordelijke’, hierna ‘HomeToGo’), die kan worden bereikt via info@hometogo.be, en het geldt voor de volgende website of toepassing: https://www.hometogo.be.

De Functionaris Gegevensbescherming van HomeToGo kan worden bereikt op privacy@hometogo.com (Waterside DS GmbH, Bergstr. 28, 22095 Hamburg, Germany).

3. De doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt, de rechtsgrond en gerechtvaardigde belangen van HomeToGo of derden, evenals categorieën ontvangers

3.1. Toegang tot onze website/toepassing

Als u onze website/toepassing opent, stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server van onze website/toepassing en slaat deze tijdelijk op in een zgn. logbestand. Wij hebben hier geen controle over. De volgende informatie wordt eveneens verzameld zonder enige actie van onze kant en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • het IP-adres van het verzoekende apparaat waarmee verbinding met het internet kan worden gemaakt
 • datum en tijd van toegang
 • de naam en URL van het opgevraagde bestand
 • de website/toepassing van waaruit toegang plaatsvond (de verwijzende URL)
 • de browser die u gebruikt en eventueel het besturingssysteem van uw apparaat waarmee verbinding met het internet kan worden gemaakt, evenals de naam van uw internetprovider
 • het gebruikte apparaat (bijvoorbeeld een desktopcomputer of een smartphone)
 • de taal van de browser die u gebruikt

De rechtsgrond voor het verwerken van uw IP-adres is neergelegd in artikel 6, lid 1, sub f van de algemene verordening gegevensverwerking (hierna ‘AVG’). Ons gerechtvaardigd belang is gebaseerd op de hieronder genoemde doeleinden van de gegevensverzameling. Wij wijzen erop dat we uit de door ons verzamelde gegevens geen directe conclusies kunnen trekken betreffende uw identiteit, en dat we daartoe ook geen pogingen ondernemen.

We gebruiken het IP-adres van uw apparaat en de andere bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verzekeren van een probleemloze verbinding
 • het verzekeren van een plezierig gebruik van onze website/toepassing
 • het evalueren van systeembeveiliging en -stabiliteit

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. In geval van gegevensverzameling voor het beschikbaar maken van de website, geschiedt dit zodra de betrokken sessie afloopt. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden voor een periode van 6 weken, hierna worden ze automatisch verwijderd zodat ze niet langer aan de gebruiker kunnen worden gekoppeld.

Daarnaast gebruiken we zgn. cookies voor onze website/toepassing, evenals trackingtools, targetingmethoden en socialmedia-plug-ins. Hieronder gaan we dieper in op de exacte procedures die worden toegepast en geven we antwoord op de vraag hoe uw gegevens voor deze doelen worden gebruikt.

3.2. Een gebruikersaccount aanmaken en gebruiken; boekingen, vragen over boekingen en de HomeToGo Geldteruggarantie

3.2.1. Een account aanmaken

Als u een gebruikersaccount bij ons aanmaakt op een van de volgende manieren, verwerken we de daarachter vermelde persoonsgegevens:

 • als u inlogt via Google (sociale login): uw Gmail-adres en de informatie die wordt doorgegeven vanaf uw Google-account (namen, profielfoto, link naar uw Google-account en top-level-domein, geslacht en gehost domein)
 • als u inlogt via Facebook (sociale login: Facebook Connect): uw e-mailadres en de openbare gegevens van uw Facebookaccount (namen, profielfoto, leeftijdsgroep, geslacht, taal, land en andere openbare informatie)
 • als u inlogt met gebruik van uw e-mailadres: dat e-mailadres.

Daarnaast wordt een gebruikersaccount ook aangemaakt als u uw e-mailadres invoert en daarna via onze website een boeking doet of informatie over een boeking aanvraagt (zie artikel 3.2.2.) of als u opteert voor de HomeToGo Geldteruggarantie (zie artikel 3.3.). Voor genoemde diensten is om technische redenen het aanmaken van een gebruikersaccount noodzakelijk en in dat proces worden uw e‑mailadres, naam en reisdata opgeslagen.

Steeds wanneer u inlogt, worden technische gegevens opgeslagen over uw apparaat en uw browser, evenals gegevens over uw zoekopdrachten. Deze informatie helpt ons om zowel uw algehele gebruikerservaring op de website als onze dienstverlening in het algemeen te verbeteren.

De rechtsgrond hiervoor is vastgelegd in artikel 6, lid 1, sub b en f van de AVG. U verstrekt ons gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons. Ons gerechtvaardigd belang vloeit daarnaast eveneens voort uit het beschermen van uw identiteit en het voorkomen van frauduleuze activiteiten.

Wij wissen de verzamelde gegevens uiterlijk op het moment dat u het contract betreffende het gebruik van ons platform beëindigt.

3.2.2. Boekingen en verzoeken om boekingsinformatie

HomeToGo biedt zelf geen reisdiensten aan. Wel bieden wij de mogelijkheid om door onze partners aangeboden reisdiensten te boeken.

Na ontvangst van een verzoek om boekingsinformatie verzamelen we de volgende gegevens, uitsluitend om deze door te sturen naar onze partners:

 • de gewenste aankomst- en vertrekdatum
 • uw voor- en achternaam
 • het aantal gasten
 • uw e-mailadres
 • (optioneel) uw bericht aan de verhuurder

Als u accommodatie boekt, verzamelen we de volgende gegevens, uitsluitend om deze door te sturen naar onze partners:

 • de aankomst- en vertrekdatum
 • uw voor- en achternaam
 • het aantal gasten
 • uw adres
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • (optioneel) geselecteerde extra's
 • de betaalmethode, waarbij de betaling wordt verwerkt door de betaaldienst Datatrans (Datatrans AG, Kreuzbühlstrasse 26, 8008 Zürich, Zwitserland), met wie wij een gegevensverwerkingsovereenkomst zijn aangegaan.

Met uitzondering van het e-mailadres, de naam en de reisdata worden alle eerdergenoemde gegevens door ons gewist nadat deze zijn doorgegeven aan de betreffende partner.

De verzameling van de bovengenoemde gegevens en doorgifte ervan aan onze partners is een precontractuele stap, die is vereist om een contract aan te gaan met uw respectievelijke partner (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG).

3.3. Een account aanmaken met HomeToGo Geldteruggarantie

Als u opteert voor de HomeToGo Geldteruggarantie wordt automatisch een gebruikersaccount gecreëerd. De HomeToGo Geldteruggarantie is een verzekering die wordt verstrekt door AWP P&C S.A. (Allianz Global Assistance, hierna ‘verzekeraar’), met wie wij een groepsverzekeringscontract zijn aangegaan.

Teneinde u en uw reisgenoten te kunnen registreren als begunstigden, worden de volgende gegevens verzameld en doorgegeven aan de verzekeringstussenpersoon, Kasko Germany UG:

 • de aankomst- en vertrekdatum
 • uw voor- en achternaam
 • uw adres
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • boekingsdatum
 • boekingsnummer

Wij slaan de gegevens uitsluitend op om de verzekeringsovereenkomst te verwerken voor de duur van de contractuele verplichting van de verzekeraar jegens u als begunstigde. Rechtsgrond wordt verschaft door artikel 6, lid 1, sub b van de AVG.

3.4. Sociale logins (inloggen met Facebook of Google)

3.4.1. Facebook Connect

Als u inlogt via Facebook Connect, wordt een directe verbinding gecreëerd met de servers bij Facebook, South California Avenue 1601, Palo Alto, CA 94304, VS (‘Facebook’). Facebook signaleert daarbij dat u uw logingegevens vanuit HomeToGo heeft gebruikt.

Als u Facebook daar ingevolge artikel 6, lid 1, sub a van de AVG expliciet toestemming toe heeft gegeven, worden uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven als onderdeel van het registratieproces via de sociale login. Van de doorgestuurde gegevens gebruiken wij de volgende informatie, die door ons wordt opgeslagen totdat deze automatisch wordt gewist:

·      uw e-mailadres

·      uw profielnaam op Facebook (voor- en achternaam)

·      de profielafbeelding en achtergrondafbeelding die u op Facebook gebruikt

·      uw leeftijdsgroep (ouder dan 18, ouder dan 21)

·      een link naar uw Facebookaccount

·      uw geslacht

·      het top-level-domein van uw ingelogde Facebookaccount

·      uw tijdzone op Facebook

Deze gegevens worden gebruikt om:

·      u te kunnen identificeren als onze contractuele partner

·      uw gebruikersaccount aan te maken

·      de geloofwaardigheid van de ingevoerde gegevens te checken

De rechtsgrond voor het gebruik van deze gegevens is vastgelegd in artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. Het gebruik van deze gegevens stelt ons in staat om te voldoen aan de uit onze Algemene Voorwaarden voortvloeiende contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG). Wij wissen de verzamelde gegevens uiterlijk op het moment dat u het contract betreffende het gebruik van ons platform beëindigt.

U kunt de verbinding blokkeren in uw Facebookaccount.

Ga naar het Gegevensbeleid van Facebook (https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation) voor informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, evenals over uw daarmee verband houdende rechten en de instellingenopties die u kunt gebruiken om uw privacy te beschermen.

3.4.2. Inloggen met Google

Als u inlogt met Google via "G doorgaan met Google” wordt een rechtstreekse verbinding gecreëerd met de servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’). Google signaleert daarbij dat u uw logingegevens vanuit HomeToGo heeft gebruikt. Wij krijgen uw Google-accountinformatie niet. Google informeert u vervolgens dat gegevens betreffende uw Google-account aan ons ter beschikking worden gesteld en geeft aan welke gegevens dat precies zijn.

Registratie bij en het gebruik van Google zijn onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

Als u Google daar ingevolge artikel 6, lid 1, sub a van de AVG expliciet toestemming toe heeft gegeven, worden uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven als onderdeel van het registratieproces via Google. Van de doorgestuurde gegevens gebruiken wij de volgende informatie, die door ons wordt opgeslagen totdat deze automatisch wordt gewist:

·      uw e-mailadres

·      uw naam op uw Google-account (voor- en achternaam)

·      de op Google gebruikte profielafbeelding (of avatar)

·      een link naar uw Google-account

·      uw geslacht

·      het top-level-domein van uw ingelogde Google-account

·      het gebruikersdomein dat u op Google beheert (gehost domein (‘hosted domain’, HD)

Deze gegevens worden gebruikt om:

·      u te kunnen identificeren als onze contractuele partner

·      uw gebruikersaccount aan te maken

·      de geloofwaardigheid van de ingevoerde gegevens te checken

De rechtsgrond voor het gebruik van deze gegevens is vastgelegd in artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. Het gebruik van deze gegevens stelt ons in staat om te voldoen aan de uit onze Algemene Voorwaarden voortvloeiende contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG). Wij wissen de verzamelde gegevens uiterlijk op het moment dat u het contract betreffende het gebruik van ons platform beëindigt.

U kunt de verbinding blokkeren in uw Google-account.

Ga naar het privacybeleid van Google(https://policies.google.com/privacy?hl=nl) voor informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals over uw daarmee verband houdende rechten en de instellingenopties die u kunt gebruiken om uw privacy te beschermen.

3.5. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

3.5.1. Nieuwsbrief

Op onze website bieden we u de mogelijkheid u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Om zeker te zijn dat tijdens het invoeren van uw e-mailadres niets is misgegaan, maken we gebruik van de zgn. dubbele opt-in-procedure: nadat u uw e-mailadres heeft ingevoerd in het registratieveld, sturen we u een bevestigingslink. Uw e-mailadres wordt alleen aan onze verzendlijst toegevoegd als u op de bevestigingslink klikt. U kunt de toestemming die u op deze manier geeft op elk gewenst moment en met toekomstige werking intrekken. Daartoe hoeft u alleen maar op de link ‘afmelden’ te klikken.

3.5.2. Productaanbevelingen

Wij sturen u e-mails die productaanbevelingen bevatten. U ontvangt dergelijke productaanbevelingen ongeacht of u zich al dan niet heeft aangemeld voor een nieuwsbrief. Wij sturen dergelijke aanbevelingen om u op de hoogte te stellen van producten uit ons aanbod die u, gezien uw recente zoekopdrachten, kunnen interesseren.

Als u geen productaanbevelingen van ons wenst te ontvangen, kunt u ons dat op elk gewenst moment laten weten. Artikel 2 van dit Beleid bevat daartoe onze contactgegevens. Uiteraard vindt u daarnaast in elke e-mail een link waarmee u zich kunt afmelden.

3.5.3. Gepersonaliseerde advertenties

Om te zorgen dat u informatie ontvangt die waarschijnlijk interessant voor u is, categoriseren we uw gebruikersprofiel. Daartoe gebruiken we gegevens over uw zoekopdrachten om de nieuwsbriefartikelen en promotionele e-mails die we u toezenden, op u af te stemmen. Het doel hiervan is te zorgen dat u advertenties ontvangt die zijn gericht op uw behoeften – geen irrelevante reclame.

De rechtsgrond voor bovengenoemde verwerking is vastgelegd in artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Dergelijke verwerking van bestaande klantengegevens voor reclamedoeleinden wordt een gerechtvaardigd belang geacht.

3.5.4 Push notifications

This information on push notifications is temporarily provided in English and will be updated in your language as soon as possible.

In our application we offer the possibility to activate push notifications which include short information on relevant topics and news about our services and may be displayed even if you are not using the application. If you allow or activate push notifications, a token will be assigned to your device. The token is an encrypted identifier and is used for the technical implementation of push notifications. We use the services of Accengage S.A., 31 rue du 4 Septembre, 75 002 Paris, France, to send and control push notifications. Data is collected and transmitted (push ID, IP address, access times, advertising identifier if applicable, location data if applicable). In addition, data about the use of the push notifications (such as opening rate or display duration) is collected and stored for improvement and customization of our services. Accengage will only receive the relevant data with your consent. You can revoke your consent at any time with effect for the future. You can activate or deactivate push notifications at any time in the settings of your device. Further details and information can be found in the Accengage Privacy Policy at https://www.accengage.com/privacy-policy/.

The legal basis for the processing of your data in the context of push notifications is Article 6 (1) (a) GDPR, for the analysis for customized services it is Article 6 (1) (f) GDPR. Your data will only be stored for the duration of the use of the push notification services.

3.5.5. Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde en zonder kosten uwerzijds het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking om bovengenoemde redenen. Dit moet voor elk communicatiekanaal afzonderlijk gebeuren en heeft toekomstige werking. Om bezwaar te maken stuurt u simpelweg een e-mail naar info@hometogo.beof een brief aan het in artikel 2 vermelde adres van HomeToGo.

Als u bezwaar maakt, wordt het betreffende e-mailadres geblokkeerd voor toekomstige promoties. Wij wijzen erop dat u in uitzonderlijke gevallen nog korte tijd reclamemateriaal kunt blijven ontvangen, zelfs als uw bezwaar al is ontvangen. Dit heeft te maken met technische oorzaken die verband houden met de verwerkingstijd voor advertenties en het betekent dus niet dat aan uw bezwaar geen gevolg zal worden gegeven. Wij danken u voor uw begrip wat dat betreft.

3.6. Cookies – algemene informatie

Wij gebruiken cookies op onze website, op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Ons belang wat betreft optimalisatie van onze website wordt gerechtvaardigd geacht overeenkomstig de betekenis van de genoemde bepaling.

Cookies zijn kleine bestandjes die uw browser automatisch creëert en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.) worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt of onze app gebruikt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige software. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen is specifiek voor het gebruikte apparaat. Dat betekent echter niet dat uw identiteit onmiddellijk bij ons bekend is. Cookies worden onder meer gebruikt om het gebruik van onze diensten aangenamer voor u te maken. Zo gebruiken we bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies die kunnen signaleren dat u bepaalde pagina’s op onze website al eens heeft bezocht of dat u al bent ingelogd in uw gebruikersaccount. Dergelijke cookies worden automatisch gewist nadat u onze website verlaat. Daarnaast gebruiken we tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te garanderen. Deze cookies worden gedurende een specifieke periode op uw apparaat geplaatst. Als u onze website opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt onmiddellijk opgemerkt dat u ons al eens heeft bezocht, evenals welke informatie u heeft ingevoerd en welke instellingen u heeft gebruikt, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren.

Als u al een account heeft en bent ingelogd of de functie ‘ingelogd blijven’ activeert, wordt de informatie die in cookies is opgeslagen toegevoegd aan uw gebruikersaccount.

Daarnaast gebruiken we cookies om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website, om onze diensten te optimaliseren en om informatie te tonen die is aangepast aan uw specifieke wensen en behoeften. Dergelijke cookies stellen ons in staat om als u terugkeert naar onze website, automatisch vast te stellen dat u ons al eens eerder heeft bezocht. Dit soort cookies wordt na een bepaalde periode automatisch gewist. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat op uw apparaat geen cookies worden opgeslagen of dat er standaard een bericht verschijnt voordat een nieuw cookie wordt aangemaakt. Wij wijzen er echter op dat het volledig uitschakelen van cookies kan betekenen dat u in de toekomst niet alle functies op onze website zult kunnen gebruiken. De bewaartijd van cookies hangt af van hun doel en varieert derhalve per cookie.

3.7. Analytische tools

Om onze website continu af te stemmen op en te optimaliseren in overeenstemming met de wensen van onze gebruikers, maken we op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG gebruik van tools waarmee we het gebruik van onze website kunnen analyseren.

3.7.1. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een tool van Google voor het analyseren van websites. Daarbij worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gecreëerd en cookies gebruikt. De informatie die het cookie over uw gebruik van de website genereert, zoals

 • browsertype/-versie
 • het gebruikte besturingssysteem
 • verwijzende URL (de vorige pagina die werd bezocht)
 • hostnaam van de computer die toegang zoekt (IP-adres)
 • tijd van het serververzoek

wordt doorgegeven aan de Googleserver in Amerika en daar opgeslagen. Google voldoet aan het privacybeleid ingevolge het Amerikaanse Privacy Shield (Privacyschild) en is geregistreerd bij het Amerikaanse Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Daarnaast zijn we een gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan voor het gebruik van Google Analytics. Volgens deze overeenkomst verzekert Google dat het gegevens verwerkt in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en waarborgt het de bescherming van de rechten van de Betrokkene.

De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website, en om andere aan het gebruik van de website en het internet gerelateerde diensten te leveren ten behoeve van marktonderzoek en aanpassing van het ontwerp volgens de behoeften van de gebruikers. De informatie kan ook worden doorgegeven aan derden als dat bij de wet is vereist of als derden worden ingeschakeld voor het verwerken van de gegevens. Onder geen beding wordt uw IP-adres gecombineerd met andere Googlegegevens. De IP-adressen worden geanonimiseerd, wat betekent dat identificatie van specifieke personen niet mogelijk is (‘verbergen van IP-adressen’).

Via uw browserinstellingen kunt u het plaatsen van cookies voorkomen. Wij wijzen er echter op dat het volledig uitschakelen van cookies kan betekenen dat u in de toekomst niet alle functies op onze website zult kunnen gebruiken. Het verzamelen van door het cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van die gegevens door Google kunt u ook voorkomen door deze browser-add-on te downloaden en te installeren: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). Als alternatief voor de browser-add-on en speciaal voor browsers op mobiele apparaten, kunt u gegevensverzameling door Google Analytics voorkomen door te klikken op deze link. Een opt-out-cookie wordt dan geplaatst dat bij een volgend bezoek aan de website voorkomt dat uw gegevens worden verzameld. Het opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en voor onze website en het wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser wist, moet u het opt-out-cookie opnieuw installeren. Bezoek voor meer informatie over gegevensbescherming in relatie tot Google Analytics de Google Analytics-website: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

3.7.2. Google Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager. Met deze Google-service kunnen websitetags worden beheerd via een gebruikersinterface. Alleen tags worden geïmplementeerd, d.w.z. er worden geen cookies ingesteld en geen persoonlijke gegevens verzameld. Tag Manager zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als het domein- of cookieniveau is gedeactiveerd, is dit van toepassing op alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. Zie de gebruiksrichtlijnen voor Google Tag Manager voor meer informatie:  https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.  

3.7.3. New Relic

Voor het monitoren van toegankelijkheid tot en prestaties van onze servers maken we gebruik van de ‘New Relic’-internetanalysediensten verstrekt door New Relic, Inc., Spear Street 188, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, V.S. Gebruikmakend van gepseudonimiseerde gebruiksgegevens worden gegevens over technische prestaties (zoals responstijd en laadtijd) gemeten en geanalyseerd zodat we op basis daarvan de prestaties van onze servers kunnen verbeteren. Meer informatie kan worden gevonden in het privacybeleid van New Relic: https://newrelic.com/privacy/.

3.7.4. Snowplow

Wij gebruiken de opensourcedienst voor internetanalyses van Snowplow Analytics Limited, Scrutton Street 32-38, Londen, EC2A 4RQ, Verenigd Koninkrijk. Als onderdeel hiervan worden cookies gebruikt. De informatie die het cookie over uw gebruik van de website genereert, zoals

 • browsertype/-versie
 • het gebruikte besturingssysteem
 • verwijzende URL (de vorige pagina die werd bezocht)
 • hostnaam van de computer die toegang zoekt (IP-adres)
 • tijd van het serververzoek
 • zoekopdrachten en filterinstellingen
 • klikken op de website

wordt doorgegeven aan een HomeToGo-server in Frankfurt en daar opgeslagen.

De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website, en om andere aan het gebruik van de website en het internet gerelateerde diensten te leveren ten behoeve van marktonderzoek en aanpassing van het ontwerp volgens de behoeften van de gebruikers.

3.7.5. Adjust

In onze app maken we gebruik van de analysediensten van Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlijn, Duitsland. De analysedienst wordt geïmplementeerd in onze app via een ontwikkelomgeving (SDK - Software Developer Kit). De door de ontwikkelomgeving gegenereerde informatie, zoals

 • gehasht (geanonimiseerd) IP-adres
 • mobiele identifiers zoals de Identifier for Advertising (IDFA) voor iOS of de Advertentie-ID van Google
 • installatie en eerste keer openen van een app op uw mobiele apparaat
 • uw interactie in een app (zoals aankopen in een app, registratie)
 • bekeken en geklikte advertenties

wordt door Adjust GmbH verzameld en aangewend om het gebruik van de app te evalueren en prestatierapporten van app-activiteit samen te stellen, en om andere aan het gebruik van de app gerelateerde diensten te leveren ten behoeve van marktonderzoek en aanpassing van de app. De verzamelde gegevens worden onder geen beding gecombineerd met andere gegevens die Adjust verkrijgt via andere apps.

Meer informatie over het privacybeleid van Adjust vindt u hier: https://www.adjust.com/privacy-policy/. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de door Adjust verrichte trackingactiviteiten, en wel in het onderdeel ‘opt-out’ (afmelden) in het privacybeleid van Adjust. Daartoe kiest u het apparaat dat u wilt uitsluiten van trackingactiviteiten door Adjust en specificeert u uw Device Identifier (identifier van uw apparaat). Gedragstracking via apps die Adjust gebruiken wordt dan onmiddellijk van uw apparaat verwijderd.

3.7.6. TrackJS

Wij maken gebruik van de diensten van TrackJS LLC. TrackJS vergemakkelijkt de analyse van technische fouten in JavaScript, zodat we de kwaliteit van onze website en app kunnen beoordelen en verbeteren. Raadpleeg het TrackJS-privacybeleid voor meer informatie: https://trackjs.com/privacy/

3.7.7. Videobeat

Wij gebruiken Videobeat-analysesoftware van Videobeat Networks GmbH, Rathausstr. 4, 20095 Hamburg, Duitsland, voor het analyseren van televisie- en onlinemarketingactiviteiten. Verkeer op onze website wordt gemonitord door middel van een trackingpixel.

Pixels, ook bekend als trackingpixels, zijn kleine GIF-bestandjes van 1x1 pixel die bij een bezoek aan een website kunnen worden verborgen in bijvoorbeeld afbeeldingen of e‑mails. Pixels zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige software.

Via de pixel worden eerder anoniem verzamelde IP-adressen samen met andere gegevens (zoals besturingssysteem of apparaat) opgeslagen in een databank. Noch wij, noch Videobeat kunnen die gegevens gebruiken om een persoon te identificeren. De informatie in de databank dient om analyses en evaluaties te maken ten behoeve van het opstellen van mediaplannen.

Het privacybeleid van Videobeat vindt u hier: https://www.videobeat.net/privacy-policy/. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verzameling van uw gegevens door Videobeat door op deze link te klikken: https://pa.videobeat.net/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=nl.

3.7.8. Matomo

Verder gebruiken we de Matomo (voorheen Piwik) opensource-webanalysedienst van InnoCraft Ltd., Willis St. 150, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland (‘Matomo’). In dit kader worden cookies gebruikt om analyses van het gebruik van onze website mogelijk te maken. Op basis van deze gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden gecreëerd en geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie, zoals uw browser en uw gepseudonimiseerde IP-adres, wordt verwerkt op onze servers. De door het cookie gegenereerde informatie in het pseudonieme gebruikersprofiel wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en wordt evenmin gecombineerd met uw persoonsgegevens.

Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Matomo vindt u hier: https://matomo.org/privacy-policy/. In dit beleid kunt u overigens ook bezwaar maken tegen websitetracking via de ‘opt-out’-link (afmelden).

3.8. Targeting

De hieronder genoemde en door ons gebruikte targetingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Targeting wordt gebruikt voor doelgericht adverteren. Door middel van doelgerichte maatregelen willen we verzekeren dat op uw apparaten advertenties verschijnen die gericht zijn op uw interesses.

3.8.1. DoubleClick

Op onze website wordt via cookies (zie artikel 3.6.) informatie verzameld en geëvalueerd voor optimalisatie van advertenties. Wij maken hiervoor gebruik van Google’s targetingtechnologie (‘DoubleClick’). Deze technologie stelt ons in staat u gerichte, gepersonaliseerde advertenties te laten zien. De informatie in de gebruikte cookies vertelt ons onder meer in welke van onze producten u geïnteresseerd bent. Op basis van die informatie kunnen wij naar aanleiding van uw eerdere gebruiksgedrag ook diensten op websites van anderen laten zien die specifiek zijn gericht op uw interesses. De verzameling en evaluatie van uw gebruikersgedrag vindt uitsluitend onder pseudoniem plaats en stelt ons niet in staat om u te identificeren. Meer in het bijzonder wordt de informatie niet gecombineerd met gegevens die u persoonlijk kunnen identificeren.

Het cookie wordt na 30 dagen automatisch verwijderd.

U kunt uw voorkeuren ten aanzien van gepersonaliseerde advertenties instellen via de Google Advertentie-instellingen (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl).

Meer informatie, evenals het privacybeleid betreffende advertenties op Google, vindt u in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl).

3.8.2. Google AdWords

HomeToGo maakt gebruik van de AdWords-dienst van Google, die werkt op basis van conversietracking om de effectiviteit van individuele advertenties, aanbiedingen en functies te meten. Voor dit doel wordt een cookie geplaatst op het moment dat u op een Google-advertentie klikt. Dit cookie identificeert u niet, maar maakt het mogelijk om vast te stellen of u binnen de periode van 30 dagen waarin het cookie geldig blijft, terugkeert naar de pagina met de specifieke aanbieding.

Elke AdWords-adverteerder ontvangt een uniek cookie. Als gevolg daarvan is tracking van cookies niet mogelijk via de website van AdWords-adverteerders. De informatie die via het conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te creëren voor AdWords-adverteerders die voor conversietracking hebben gekozen. Wij tracken het totale aantal gebruikers dat op een advertentie heeft geklikt en is doorgeleid naar de website met een conversietrackingtag.

Via uw browserinstellingen kunt u het plaatsen van het conversiecookie van Google permanent verhinderen. Google’s privacybeleid met betrekking tot conversietracking vindt u hier: https://services.google.com/sitestats/nl.html.

3.8.3. Google Dynamische Remarketing

Wij gebruiken de Dynamische Remarketing-functie van Google samen met de functies voor linken via verschillende apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick.

Deze functie stelt ons in staat om de advertentiedoelgroepen die met Google Dynamische Remarketing zijn gecreëerd, te koppelen aan de functies voor verschillende apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen gepersonaliseerde advertentieberichten die speciaal op u zijn afgestemd aan de hand van uw gebruik en gedrag op een bepaald apparaat (bijv. een smartphone), ook worden getoond op een ander apparaat dat u gebruikt (bijv. een tablet of pc).

Als u Google de passende toestemming heeft gegeven, linkt Google voor dit doel uw afgelopen web- en app-browsergeschiedenis met uw Google-account. Vervolgens kunnen dan dezelfde gepersonaliseerde advertentieberichten verschijnen op elk apparaat dat u gebruikt om u aan te melden bij uw Google-account.

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID’s van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens, om zo doelgroepen te definiëren en te creëren voor de promotie van advertenties op verschillende apparaten.

U kunt zich permanent afmelden (‘opt-out’) voor remarketing/targeting op verschillende apparaten door in uw Google-account gepersonaliseerde advertentie-instellingen uit te schakelen. Volg deze link om dat te doen: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl.

Meer informatie, evenals de bepalingen betreffende gegevensbescherming, vindt u in Google’s privacybeleid op https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

3.8.4. Google AdSense

Onze website gebruikt Google AdSense voor het tonen van advertenties. Dit stelt ons in staat om u advertenties te laten zien die voor u interessant kunnen zijn. De advertenties zijn herkenbaar aan de referentie ‘Google Ads’. Google gebruikt voor dit doel webbakens en cookies (zie artikel 3.6.). De door cookies en webbakens gegenereerde informatie over het gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt doorgegeven aan een Googleserver in Amerika en daar opgeslagen. Google kan deze informatie delen met derden.

Wij hebben Google AdSense-advertenties van derden ingeschakeld op onze website. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden (opgesomd op https://support.google.com/dfp_premium/answer/94149?visit_id=1-636647683948043333-281534113&rd=1&hl=nl).

U kunt voorkomen dat Google AdSense cookies installeert door gepersonaliseerde advertenties op Google uit te schakelen via de link https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl.

Meer informatie, evenals de bepalingen betreffende gegevensbescherming, vindt u in Google’s privacybeleid op https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

3.8.5. Google AdMob

Wij gebruiken Google AdMob om advertenties weer te geven in de HomeToGo-app. Google gebruikt de ‘Reclame-identifier’ van Apple (hierna de ‘Apple reclame-ID’) voor beheer van de advertenties in de app. Onder de Apple reclame-ID wordt een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel gecreëerd, zodat de gebruiker kan worden gekoppeld aan verschillende advertentiesegmenten op het advertentieplatform van Apple, om zodoende gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen.

De Apple reclame-ID is een pseudoniem dat voorkomt dat persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan Google. De Apple reclame-ID wordt doorgegeven aan een Googleserver in Amerika en daar opgeslagen.

U kunt het gebruik van de Apple reclame-ID voorkomen door in uw systeeminstellingen te tikken op ‘Beperk Reclametracking’ onder ‘Privacy/Reclame’. U kunt ook tikken op ‘Stel reclame-ID opnieuw in’ om een nieuwe, willekeurig gekozen Apple reclame-ID te genereren en zo te voorkomen dat een profiel wordt gecreëerd.

3.8.6. Criteo

Pixeltechnologie (zie artikel 3.7.5.) van Criteo SA, Rue Blanche 32, 75009 Parijs, Frankrijk (‘Criteo’) verzamelt en bewaart gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Wij stellen samen met Criteo de doelen en middelen ten aanzien van gegevensverwerking vast en zijn zodoende samen verantwoordelijk voor de verwerking.

De pixels sturen uw IP-adres, de verwijzende URL van de bezochte website, de tijd waarop de pixel werd bekeken, de gebruikte browser en eerder ingestelde cookie-informatie naar een webserver. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om, onder een pseudoniem, gebruikersprofielen te creëren.

De pixeltechnologie van Criteo stelt ons in staat om onze reclamecampagnes en reclamecontent te evalueren. Gebruikmakend van een algoritme analyseert Criteo het surfgedrag en kan op basis daarvan gerichte productaanbevelingen doen in de vorm van gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (‘uitgevers’). Meer informatie over de technologie van Criteo vindt u in Criteo’s privacybeleid (https://www.criteo.com/privacy/).

Als gevolg van het gebruik van Criteo worden ook pixels geladen van contractuele partners van Criteo. Een lijst van alle uitgevers en netwerken die pixels laden vindt u op https://www.criteo.com/privacy/criteo-works-with-the-following-platforms/. De met behulp van Criteo-technologie verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor vaststelling van de persoonlijke identiteit van de bezoeker van de website, tenzij dat apart met de Betrokkene is afgesproken. Elk ander gebruik van de gegevens dan hierboven beschreven, evenals doorgifte aan derden, is uitgesloten.

De meeste browsers accepteren pixels automatisch. Voor het voorkomen van het gebruik van pixels op onze website kunt u daarvoor geschikte tools of browser-add-ons gebruiken (bijvoorbeeld de add-on ‘AdBlock’ voor Firefox).

U kunt ook op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de door ons verrichte pseudonieme analyse van uw surfgedrag. Voor instructies over hoe u de Criteo-dienst kunt uitschakelen, gebruikt u de volgende link naar Criteo: https://www.criteo.com/privacy/.

Wij wijzen u erop dat als u zich afmeldt voor het vertonen van gepersonaliseerde advertenties van Criteo en andere gelieerde bedrijven, u nog steeds advertenties te zien zult krijgen, maar dat deze minder op uw interesses of surfgedrag zullen zijn afgestemd.

3.8.7. Bing Ads

Wij gebruiken Universal Event Tracking (‘UET’) van Microsoft Bing Ads. Dit is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS (‘Microsoft’). UET stelt ons in staat om gebruikersactiviteit op onze website te volgen wanneer gebruikers er via advertenties van Bing Ads op terechtkomen.

Als u onze website bereikt via een Bing Ads-advertentie, wordt een cookie op uw computer geplaatst (zie artikel 3.6.). In onze website is een Bing-UET-tag geïntegreerd. Dit is een code die wordt gebruikt om gegevens op te slaan over het gebruik van de website in verband met het cookie. Die gegevens omvatten onder meer de tijd die op de website wordt doorgebracht, de gebieden die op de website zijn bezocht en de advertenties die gebruikers naar de website hebben geleid. Er wordt geen informatie over uw identiteit verzameld.

De informatie wordt doorgegeven aan servers van Microsoft in Amerika en daar opgeslagen voor een periode van maximaal 180 dagen.

Meer informatie over de analytische diensten van Bing Ads kunt u vinden op de Bing Ads-website (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2). Meer informatie over hoe Microsoft omgaat met privacy vindt u in het privacybeleid van Microsoft (https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement).

3.8.8. Outbrain

Op onze website gebruiken we technologie van dienstverlener Outbrain Inc., West 13th Street 39, New York, NY 10011, VS (Outbrain, Outbrain Widgets, Outbrain Pixel). Deze technologie stelt ons in staat om pixels (zie artikel 3.7.5.) en cookies (zie artikel 3.6.) te gebruiken om andere content aan te bieden die binnen onze website of op websites van derden interessant voor u kan zijn (‘retargeting’). De door Outbrain geïntegreerde aanbevelingen worden bepaald op basis van content die u in de afgelopen tijd heeft gelezen. De content staat onder technisch beheer van en wordt automatisch geleverd door Outbrain.

Het tonen van de advertenties gebeurt onder pseudoniem. Bij het selecteren van gepaste content, maakt het cookie gebruik van informatie over de bron van het apparaat, het type browser en uw IP-adres, dat als gevolg van verwijdering van de laatste 8 cijfers volledig is geanonimiseerd.

Meer informatie over het privacybeleid van Outbrain vindt u hier: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy. U kunt zich afmelden voor Outbrain’s gebruik van tracking voor het tonen van gepersonaliseerde aanbevelingen via het ‘opt-out’-veld dat kan worden gevonden in het privacybeleid van Outbrain. Wij wijzen erop dat u de ‘opt-out’-functie apart moet instellen op elk apparaat dat u gebruikt voor toegang tot onze website. Na afmelding zult u nog steeds interessante extra content aangeboden krijgen, maar deze is dan niet meer gebaseerd op uw eerdere gebruiksgedrag op onze websites.

3.8.9. Taboola

Onze website gebruikt technologie van Taboola Inc., West 23rd St. 28, New York, NY 10010, VS (‘Taboola’). Taboola gebruikt cookies (zie artikel 3.6.) die vaststellen welke content u gebruikt en welke pagina's u bezoekt (conversietracking). Het Taboola-cookie verzamelt zowel apparaatgerelateerde gegevens als loggegevens, waarmee wij pseudonieme gebruikersprofielen kunnen creëren om op die manier content aan te bevelen die overeenkomt met uw persoonlijke interesses. Dit stelt ons in staat om onze aanbiedingen af te stemmen op uw individuele behoeften. De gebruikersprofielen kunnen niet worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen.

Meer informatie over Taboola en over de mogelijkheid om het Taboola-cookie uit te schakelen, vindt u hier: https://www.taboola.com/privacy-policy.

3.8.10. Facebook - Aangepaste Doelgroepen

Verder gebruiken wij de optie ‘Aangepaste Doelgroepen’ van Facebook. Dit is een marketingdienst van Facebook waarmee wij op Facebook gepersonaliseerde advertenties kunnen laten zien aan bepaalde groepen gepseudonimiseerde bezoekers van onze website die ook Facebook gebruiken.

In onze website is een Facebookpixel ‘Aangepaste Doelgroepen’ geïntegreerd. Het is Javascriptcode, gebruikt om niet-persoonlijke informatie over uw gebruik van de website op te slaan, zoals uw IP-adres, de browser die u gebruikt en de bron- en bestemmingspagina’s. Deze informatie wordt doorgegeven aan Facebookservers in Amerika. Daar wordt automatisch geverifieerd of u een Facebookcookie heeft opgeslagen. Het Facebookcookie stelt automatisch vast of u binnen onze relevante doelgroep valt. Als dat zo is, zullen we u op Facebook relevante advertenties tonen. U wordt hierbij niet door ons, noch door Facebook geïdentificeerd.

U kunt tegen het gebruik van de dienst Aangepaste Doelgroepen bezwaar maken op de website van Facebook (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences). Na het inloggen in uw Facebookaccount wordt u doorgeleid naar de instellingen voor Facebookadvertenties.

Meer informatie over privacy op Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

3.8.11. RTB House

Op onze website maken we gebruik van technologie van RTB House S.A., Złota Street 61/101, 00-819 Warschau, Polen. Deze technologie stelt ons in staat om pixels (zie artikel 3.7.5.) en cookies (zie artikel 3.6.) te gebruiken om andere content aan te bieden die binnen onze website of op websites van derden interessant voor u kan zijn (‘retargeting’). Het gebruik van cookies maakt deel uit van dit proces. De door RTB House geïntegreerde aanbevelingen worden bepaald op basis van content die u in de afgelopen tijd heeft gelezen. De content staat onder technisch beheer van en wordt automatisch geleverd door RTB House. Het tonen van de advertenties gebeurt onder pseudoniem.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals browsertype/-versie, het gebruikte besturingssysteem, de verwijzende URL (de vorige pagina die werd bezocht) en de tijd van het serververzoek, wordt doorgegeven aan de server van RTB House en daar opgeslagen.

Meer informatie over het privacybeleid van RTB House vindt u hier: https://www.rtbhouse.com/privacy/. Tegen de tracking door RTB House ten behoeve van het tonen van gepersonaliseerde advertenties kunt u op elk moment bezwaar maken door de ‘opt-out’-functie te gebruiken die kan worden gevonden in het privacybeleid van RTB House. Wij wijzen erop dat u deze ‘opt-out’-functie apart moet instellen op elk apparaat dat u gebruikt voor toegang tot onze website. Na afmelding zult u nog steeds interessante extra content aangeboden krijgen, maar deze is dan niet meer gebaseerd op uw eerdere gebruiksgedrag op onze websites.

3.8.12. Promotionele content van Airbnb

Onze partner Airbnb Ireland UC ("Airbnb") gebruikt trackingcodes (hyperlinks en cookies, zie artikel 3.6.) om informatie te verzamelen als u tijdens een bezoek aan onze website, klikt op promotionele content van Airbnb. Die informatie omvat onder meer:

 • de hostnaam van de computer die toegang zoekt (IP-adres)
 • browsertype/-versie
 • het gebruikte besturingssysteem
 • type apparaat dat wordt gebruikt (bijv. smartphone of desktop) en gebruikers-ID
 • locatie (land, regio) en dag van het serververzoek.

Airbnb gebruikt technologie om de prestatie, de werking en de effectiviteit van Airbnb-advertenties op de website te monitoren, analyseren en rapporteren. Airbnb gebruikt een externe dienstverlener om deze technologie namens Airbnb te leveren en toe te passen. Airbnb deelt informatie die langs deze weg is verkregen met HomeToGo voor rapportagedoeleinden.

Ga voor de contactgegevens van Airbnb, voor meer informatie over hun gebruik van de technologie en persoonsgegevens, evenals voor informatie over uw rechten en opties in dit verband naar het privacybeleid van Airbnb (https://nl.airbnb.com/terms/privacy_policy) en hun Cookiebeleid (https://nl.airbnb.com/terms/cookie_policy).

3.8.13.  Intent Media

Op onze website maken we gebruik van technologie van Intent Media Inc., Riding House St 2, Londen W1W 7FA, Verenigd Koninkrijk. Intent Media maakt gebruik van cookies (zie artikel 3.6.) en webbakens om IP-adressen, browsertype, verwijzende URL, tijd van toegang en aantal klikken te verzamelen ten behoeve van doelgerichte advertenties en de plaatsing daarvan op onze website. Meer informatie over de technologie vindt u hier: https://intentmedia.com/privacy-policy/.

Via cookies verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgegeven aan de servers van Intent Media, daar opgeslagen en geanalyseerd om gepersonaliseerde advertenties aan te kunnen bieden op deze website en andere websites die u bezoekt.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de tracking door Intent Media via gepersonaliseerde aanbevelingen door op deze link te klikken: http://intentmedia.com/opt-out/.

3.7.14. Clicktripz

Op onze website gebruiken we eveneens diensten van Clicktripz, Ocean Drive 1112, CA 90266 Manhattan Beach, VS. Clicktripz verzamelt en verwerkt reiscriteria en winkelgedrag van gebruikers via cookies (zie artikel 3.6.) en andere middelen om relevante aanbiedingen van samenwerkende reiswebsites te kunnen verschaffen.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Clicktripz: http://www.clicktripz.com/privacy_policy.php.

3.7.15. Ad Up

Ook technologie van Ad Up, een dienstverlener van Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlijn, Duitsland, is geïntegreerd in onze website. Ad Up gebruikt cookies voor conversietracking, het evalueren van de effectiviteit van advertenties en keywords. Het verzamelen van geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens stelt Ad Up in staat om gedurende bepaalde tijd advertenties te tonen die overeenstemmen met uw interesses.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Ad Up: https://www.adup-tech.com/en/privacy. U kunt Ad Up uitschakelen in uw browser door daar te klikken op ‘activate opt-out cookie’ (afmeldcookie activeren).

3.8.16. BingAds Services

This information on BingAds Services is temporarily provided in English and will be updated in your language as soon as possible.

On our website, we use BingAds Services by Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland, for displaying advertisements. In this way we can show you advertisements that may be of interest to you. These advertisements can be recognized by the note “Ads by Microsoft” or a similar reference. Microsoft uses web beacons and cookies (see section 3.6). The information generated by cookies and web beacons about the use of the website (including you IP address and device ID) and delivery of advertising formats is transmitted to a Microsoft server in Ireland and the US and stored there.

For more information, as well as the provisions regarding data privacy, please see the Microsoft Privacy Policy at https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. There is explained how you can object to the interest-based advertisement via opt out.

3.8.17.  Optie van bezwaar/‘opt-out’

U kunt de hierboven beschreven targetingtechnologie uitschakelen door de passende cookie-instelling te activeren in uw browser (zie ook artikel 3.6.). Daarnaast heeft u de optie om op voorkeuren gebaseerde reclame te deactiveren door de ‘voorkeursmanager’ te gebruiken die u hier vindt: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

3.9.    Websites van derden

HomeToGo werkt samen met bepaalde partners (zie voor meer details onze Algemene Voorwaarden, waarin onze partners in artikel 1, lid 1 worden aangeduid als ‘aanbieders’). Zodra u wordt doorgeleid naar de website van een partner, gelden de voorwaarden van de betreffende partner.

Noch onze partners, noch tussenpersonen die met hun aanbod werken (gelieerde bedrijven), plaatsen cookies of gebruiken andere trackingcodes op onze website. Cookies of trackingcodes worden gebruikt nadat de bezoeker is doorgeleid; HomeToGo heeft daar geen invloed op. De volgende gelieerde diensten worden gebruikt:

4. Diensten van derden en plug-ins

4.1. Google Maps

Wij gebruiken Google Maps API voor directe weergave van interactieve kaarten op onze website en om vereenvoudigd gebruik van de kaartfuncties mogelijk te maken. Voor gebruik van de functies van Google Maps wordt uw IP-adres doorgegeven aan een van de servers van Google in Amerika en daar opgeslagen (zie artikel 3.7.1. betreffende het Amerikaanse Privacyschild). De rechtsgrond wordt verschaft door artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. 

De gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl/help/terms_maps.html. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

4.2. Google Fonts

Op onze website maken wij gebruik van lettertypen (‘Google Fonts’) verstrekt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Hiertoe laadt uw browser het vereiste lettertype in uw browsercache wanneer Casamundo wordt geopend. Dit is noodzakelijk voor een visueel betere weergave van onze teksten in uw browser. Als uw browser deze functie niet ondersteunt, zal uw computer voor de weergave een standaardlettertype gebruiken. De integratie van de lettertypen wordt voltooid door een ‘server call’, doorgaans een server van Google in de VS. Zo wordt aan de server doorgegeven welke websites van Casamundo u heeft bezocht.

Bij opening van de pagina worden door gebruikers geen cookies naar de API van Google Fonts gestuurd. Gegevens doorgegeven in verband met het bezoek aan de pagina worden gestuurd naar bronspecifieke domeinen zoals fonts.googleapis.com of fonts.gstatic.com. U wordt niet geassocieerd met informatie verzameld of gebruikt in verband met het gelijktijdige gebruik van geverifieerde Google-diensten, zoals Gmail. U kunt uw browser zo instellen dat de lettertypen van Google-servers niet worden geladen.

Casamundo gebruikt Google-lettertypen voor een aantrekkelijke presentatie van zijn diensten. De rechtsgrond wordt verschaft door artikel 6, lid 1 sub f van de AVG.

Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

5. Contactformulier

Wij verstrekken u een contactformulier dat u kunt gebruiken om ons vragen te stellen. Daarop vult u uw naam en e-mailadres in. Het gebruik van het contactformulier is vrijwillig; uw gegevens worden verwerkt zodat wij kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG).

De vragen en de informatie die u invoert worden doorgegeven aan ons ticketsysteem. Daartoe maken wij gebruik van de ondersteunende diensten van Desk.com, Market Street 1, San Francisco, CA 94105, VS. Als u niet wilt dat uw gegevens worden verwerkt door Desk.com, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via info@hometogo.be.

6. Group

HomeToGo is een bedrijf van de HomeToGo-groep. Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonsgegevens delen met onze geassocieerde bedrijven binnen de HomeToGo Group. De HomeToGo Group omvat alle (huidige en toekomstige) entiteiten die direct of indirect onder zeggenschap staan van HomeToGo GmbH (‘HomeToGo’) of waarover HomeToGo gezamenlijke zeggenschap heeft. De doorgifte van gegevens binnen de HomeToGo Group vindt plaats om de volgende redenen:

a)    het verstrekken van onze diensten als tussenpersoon en het ter beschikking stellen van ons portaal

b)   het verstrekken van onze klantenservicediensten

c)    het versturen van reclame met uw toestemming of waar toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving

d)   het analyseren, optimaliseren en verbeteren van onze website en app

e)   het identificeren en onderzoeken van fraude en illegale activiteiten

f)     naleving van wet- en regelgeving

De rechtsgrond voor de doorgifte van gegevens binnen de HomeToGo Group wordt gevormd door artikel 6, lid 1 sub a, b en f van de AVG.

Meer in het bijzonder wordt de rechtsgrond voor de doelen a) en b) verschaft door artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. Het delen van deze gegevens stelt ons in staat te voldoen aan de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onze Servicevoorwaarden.

De rechtsgrond van doel c) bestaat in uw expliciete toestemming (artikel 6, lid 1 sub a van de AVG), die u op elk gewenst moment kunt intrekken, of ons gerechtvaardigd belang om voor bestaande klanten marketingactiviteiten te verrichten (artikel 6, lid 1 sub f van de AVG). De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van reeds uitgevoerde gegevensverwerking onverlet.

Voor doelen d), e) en f) is ons gerechtvaardigd belang gebaseerd op verbetering van onze diensten, evenals op bescherming van uw identiteit en voorkoming van frauduleuze activiteiten (artikel 6, lid 1 sub f van de AVG).

7. Uw rechten

7.1. Overzicht

Naast het recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken, heeft u, indien de relevante wettelijke vereisten van toepassing zijn, de volgende rechten:

 • Recht op inzage van de informatie over de u betreffende persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, ingevolge artikel 15 van de AVG
 • Recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en recht op vervollediging van onvolledige persoonsgegevens ingevolge artikel 16 van de AVG
 • Recht op wissing van de u betreffende persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, ingevolge artikel 17 van de AVG
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens ingevolge artikel 18 van de AVG
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens ingevolge artikel 20 van de AVG

7.2. Recht van bezwaar

Volgens de voorwaarden van artikel 21, lid 1 van de AVG kan tegen gegevensverwerking bezwaar worden gemaakt vanwege met de specifieke situatie van de betrokkene verband houdende redenen.

Dit algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle in dit Privacybeleid beschreven verwerkingsdoeleinden die zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. In tegenstelling tot het speciale recht van bezwaar tegen gegevensverwerking voor reclamedoeleinden, zijn wij ingevolge de AVG uitsluitend verplicht om aan een dergelijk algemeen bezwaar gevolg te geven als u daarvoor gronden aanvoert die in dat kader zwaarder wegen (bijvoorbeeld: mogelijk levensbedreigend gevaar of gevaar voor de gezondheid). Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de instantie die verantwoordelijk is voor toezicht op HomeToGo, te weten de commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie voor Berlijn, adres: Friedrichstr. 219, 10969 Berlijn, Duitsland; telefoonnummer: +49 (0) 30 13889-0; fax: +49 (0) 30 2155050; e-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de.


Versie 2 – vanaf 1 oktober 2019

image-tag